Otázka:

V médiách som zachytila, že poľovník zabil jelenicu. Nie je náhodou správne laň?

Heslá:

jeleň, jelenica, laň

Odpoveď:

 

 

Samica jeleňa sa v spisovnej slovenčine nazýva laň aj jelenica, o čom sa môžete presvedčiť aj v lexikografických príručkách (slovníkoch) slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 31. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu jeleň