Otázka:

Majú byť v spojení 2- až 3-krát dva spojovníky, teda píše sa so spojovníkom aj slovo 3-krát?

Heslá:

2- až 3-krát

Odpoveď:

 

 

Spojenie dva- až trikrát možno zapísať aj číselno-slovne v podobe 2- až 3-krát. Na rozdiel od slovného vyjadrenia, v ktorom sa slovo trikrát píše bez spojovníka, pri číselno-slovnom vyjadrení sa slovná časť výrazu (krát) pripája k číselnej časti spojovníkom. Podobne je to pri výrazoch ako trojposchodový – 3-poschodový, dvanásťročný –12-ročný, desaťnásobne – 10-násobne.


Otázka z 31. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 2- až 3-krát