Otázka:

Priezvisko Milana Rastislava Štefánika sa vyslovuje rôzne. Niektorí ho vyslovujú mäkko, iní s tvrdým t a niekedy aj s tvrdým n. Ktorá výslovnosť je správna?

Heslá:

Štefánik - výslovnosť

Odpoveď:

 

V odlišnej výslovnosti priezviska Štefánik sa odráža odlišný miestny úzus v niektorých častiach Slovenska. Priezvisko Štefánik je domáce, utvorené z mena Štefan (výslovnosť [šťefan]) domácou slovotvornou príponou -ík/-ik podobne ako priezviská Janík, Pánik, Cigánik, Kvietik, Pántik, Furdík. Pri domácich priezviskách sa d, t, n pred príponou -ík/-ik vyslovuje mäkko [ď, ť, ň]. V kodifikácii výslovnosti priezviska Štefánik sa uplatnila zásada, že pri celonárodne známych priezviskách domáceho pôvodu sa vyžadujú spisovné výslovnostné prvky. Priezvisko Štefánik s mäkkou výslovnosťou [šťefáňik] sa zaradilo aj do Pravidiel slovenskej výslovnosti (2005, 2009).


Otázka z 29. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Štefánik - výslovnosť