Otázka:

Ako je správne: príjmu sviatosť manželstva alebo prijmú sviatosť manželstva?

Heslá:

prijať - prijmú

Odpoveď:

Správne je spojenie prijmú sviatosť manželstva. Takéto zakončenie tretej osoby množného čísla v budúcom čase sa pri slovese prijať uvádza aj v príručkách slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk. 


Otázka z 24. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prijať - prijmú