Otázka:

Čítala som, že v slovenčine sa používa mužský rod ako zástupný. Znamená to, že aj ženy si majú uvádzať pracovné funkcie v mužskom rode, napr. Jana Malá, operátor, alebo špecialista kontaktného centra Mgr. Eva Dlhá?

Heslá:

zástupný mužský rod

Odpoveď:

 

 

Mužský rod ako zástupný sa používa vo vetách ako Učitelia štrajkujú (netreba písať Učitelia a učiteľky štrajkujú) alebo Zajtra nastúpia traja noví operátori (netreba písať Zajtra nastúpia dvaja noví operátori a jedna operátorka).

Mužský rod ako zástupný sa používa aj vtedy, keď nevieme, aké meno bude nasledovať (či ženské alebo mužské), napríklad v predtlači riaditeľ odboru:, kde sa neskôr dopíše konkrétne meno príslušného riaditeľa (alebo riaditeľky) odboru, alebo v inzeráte Prijmeme špecialistu do kontaktného centra, pričom o zamestnanie sa môže uchádzať aj žena.

            Z jazykového hľadiska je prirodzené, keď sa v súvislosti so ženami používajú názvy funkcií (aj tých najvyšších) v ženskom rode, ako napr. premiérka Iveta Radičová či ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Podobne treba uvádzať funkciu v ženskom rode aj v spojeniach ako Jana Malá, operátorka, alebo Mgr. Eva Dlhá, špecialistka kontaktného centra. Platí to aj pri obrátenom poradí, t. j. operátorka Jana Malá a špecialistka kontaktného centra Mgr. Eva Dlhá.  


Otázka z 24. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zástupný mužský rod