Otázka:

Je pravda, že slova ľadvina je spisovné? Nie je to čechizmus?

Heslá:

ľadvina, oblička

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno ľadvina má praslovanský pôvod (z praslovanského lędva) a v slovenčine sa hodnotí ako spisovný výraz, ktorý sa však nepoužíva ako odborný termín. V odbornej terminológii sa pre párový orgán v tele cicavcov vylučujúci moč používa pomenovanie oblička. Takto sú slová ľadvina oblička spracované vo všetkých aktuálnych slovníkoch slovenského jazyka a slovo ľadvina sa ako spisovný výraz uvádza aj v Pravidlách slovenského pravopisu.


Otázka z 22. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 22. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ľadvina