Otázka:

Ako je správne: 1. Pripomíname si 180. výročie Dychového orchestra Železiarní Podbrezová alebo 2. Pripomíname si 180. výročie Dychového orchestra Železiarní Podbrezovej?

Heslá:

pomenovací nominatív, Dychová hudba Železiarne Podbrezová

Odpoveď:

 

 

Podľa informácií z internetu oficiálny názov hudobného telesa, na ktorý ste sa pýtali, je Dychová hudba Železiarne Podbrezová. Spojenie Železiarne Podbrezová (názov podniku) sa v tomto štvorslovnom názve použilo ako pomenovací nominatív, ktorý pri skloňovaní názvu hudobného telesa ostáva v základnom tvare (nominatíve) a skloňuje sa iba prvá časť názvu Dychová hudba, t. j. Pripomíname si 180. výročie Dychovej hudby Železiarne Podbrezová.

 Spojenie dychový orchester Železiarní Podbrezová nepovažujeme za vlastné meno, keďže zrejme nejde o oficiálny názov, pod ktorým je orchester zaregistrovaný. Je to len opisné pomenovanie hudobného telesa, ktoré treba písať s malým začiatočným písmenom. V takomto pomenovaní je prirodzené používať tvar slova železiarne v genitíve, t. j. Železiarní Podbrezová.


Otázka z 22. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 22. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pomenovací nominatív