Otázka:

Ako sa tvorí ženské priezvisko od mužského priezviska Dávidek? Správne je Dávideková alebo Dávidková?

Heslá:

Dávidek, Vlček, Petrášek, Jelínek, Fusek, Perec, Jurek, Drábek, prechyľovanie, -ová

Odpoveď:

 Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013, kapitola Prehľad tvorenia ženských priezvisk, podkapitola 1. Domáce priezviská) pri prechyľovaní slovenských mužských priezvisk zakončených na -ek vkladná samohláska e vypadáva vtedy, keď sa živo pociťuje súvislosť priezviska so všeobecným podstatným menom (aj českým) alebo s iným vlastným menom, napr. Vlček (Vlčka) → Vlčková, Petrášek (Petráška) → Petrášková, Jelínek (Jelínka) → Jelínková. Ak sa takáto súvislosť nepociťuje, vkladná samohláska e sa zvyčajne zachováva, napr. Fusek (Fuseka) Fuseková, Perec (Pereca) Perecová.

  Niekedy sa však pri tom istom priezvisku v rozličných rodinách stretávame s odlišnými spôsobmi prechyľovania (aj skloňovania mužských priezvisk), napr. Jurek (Jurka) → Jurková aj Jurek (Jureka) → Jureková, Drábek (Drábka) → Drábková aj Drábek (Drábeka) → Drábeková, Dávidek (Dávidka) → Dávidková aj Dávidek (Dávideka) → Dávideková. V takýchto prípadoch sa zohľadňuje rodinná tradícia, takzvaný rodinný úzus. Pre informáciu uvádzame, že na Slovensku sa používajú obidve prechýlené podoby ženského priezviska – Dávidková aj Dávideková.

Pri zápise ženskej podoby priezviska od mužského priezviska Dávidek odporúčame zohľadniť úzus v rodine otca a priezvisko dcéry zapísať v rovnakej podobe.


Otázka z 22. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 22. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Dávidek