Otázka:

Mohli by ste mi vysvetliť význam porekadla Čo mrť, to trť?

Heslá:

Čo mrť - to trť., mrť, trť

Odpoveď:

 

 

Frazeologizmus Čo mrť, to trť zaradil autor Adolf Peter Záturecký v publikácii Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia do kapitoly XVIII. Príslovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu. Možno teda usudzovať, že takéto príslovie alebo porekadlo sa v minulosti niekde na Slovensku skutočne používalo (Záturecký vydal svoje dielo v roku 1896 v Prahe), ale jeho význam bol už 19. storočí pre väčšinu používateľov slovenského jazyka nejasný. Význam frazeologizmu Čo mrť, to trť ani význam slov mrť trť, ktoré sa neuvádzajú v nijakom slovníku slovenského jazyka, sa nám nepodarilo objasniť ani v spolupráci s kolegami z nárečového a historického oddelenia.


Otázka z 02. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Čo mrť - to trť.