Otázka:

Tretieho apríla odchádzam na dovolenku, takže naposledy budem v práci 2. 4. a opäť prídem do práce 11. 4. Mám oznámiť, že budem v práci neprítomný od 3. 4. do 10. 4. alebo do 11. 4.?

Heslá:

od – do

Odpoveď:

 

 

Predložkou od sa v slovenčine vyjadruje okrem iných významov aj časové východisko a predložka do sa v slovenčine používa na vyjadrenie časového ohraničenia deja. Všetky významy predložiek od do si môžete preštudovať v lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk. Ak na dovolenku nastupujete 3. 4. (t. j. 2. 4. budete ešte v práci) a do práce opäť nastúpite 11. 4.  (t. j. mimo pracoviska budete do 10. 4.), Vaša dovolenka bude trvať od 3. 4. do 10. 4. Oznámenie, že v práci budete neprítomný od 3. 4. do 10. 4., je významovo správne, lebo posledný deň, keď nebudete prítomný v práci, bude 10. 4.


Otázka z 02. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu od – do