Otázka:

Keď píšem osobný list rukou, mám dodržiavať zarovnávanie pravého okraja? Akú úpravu považujete za optimálnu?

Heslá:

osobný list, zarovnávanie okrajov v liste

Odpoveď:

 

 

Formálna úprava listov, ako je zarovnávanie textu či šírka okrajov, nie je pravopisná záležitosť. Ide o administratívnu otázku, ktorú v oblasti úradných, obchodných a oficiálnych osobných listov upravuje slovenská technická norma STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. V norme sa presne stanovuje šírka okrajov listu, ale bloková úprava pravého okraja textu (zarovnávanie vpravo) sa nevyžaduje, norma ju len pripúšťa (na viacerých miestach v norme sa uvádza, že sa môže použiť bloková úprava pravého okraja textu).      

            Prirodzene, v norme sa počíta s listami písanými na počítači, resp. ešte na písacom stroji, a v takej podobe sa uvádza aj príklad osobného listu. Môžeme z nej však vyvodiť, že ak sa zarovnávanie pravého okraja nevyžaduje v úradných a v oficiálnych osobných listoch, nie je dôvod trvať na ňom ani pri úprave rukou písaných listov.

            Podľa nášho názoru je optimálny rukopisný text bez zarovnávania pravého okraja, ktorý pôsobí prirodzenejšie a estetickejšie.


Otázka z 02. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osobný list