Otázka:

Sú v nasledujúcich vetách správne napísané čiarky? 1. Za chyby, vzniknuté tlačou, neručíme. 2. Produkty, uvedené v tomto letáku, nemusia byť k dispozícii vo všetkých predajniach.

Heslá:

čiarky, tesný prívlastok, voľný prívlastok, postponovaný/anteponovaný prívlastok

Odpoveď:

 

 

Vo vetách Za chyby vzniknuté tlačou neručíme Produkty uvedené v tomto letáku nemusia byť k dispozícii vo všetkých predajniach sa nepíše čiarka, lebo ide o tesné prívlastky.

V syntaxi rozlišujeme tesné prívlastky v podobe zhodného prívlastku postaveného pred nadradeným menom (anteponovaný zhodný prívlastok), napr. tlačová chyba, uvedené produkty, a postponované prívlastky, ktoré sa podľa toho, ako sa podieľajú na dotváraní významu vety, rozdeľujú na tesné prívlastky (tie sa nevyčleňujú čiarkami) a na voľné prívlastky, ktoré sa vyčleňujú čiarkami. Za tesný prívlastok stojaci za nadradeným vetným členom považujeme taký prívlastok, bez ktorého by sa podstatne zmenil význam vety alebo by výpoveď stratila zmysel.

Vo vete Za chyby vzniknuté tlačou neručíme sa tesný prívlastok vzniknuté tlačou nevyčleňuje čiarkami. Tento prívlastok považujeme za tesný preto, lebo presnejšie vymedzuje, za ktoré chyby autori textu neručia (nie za všetky, ale len za tie, ktoré vznikli tlačou). Podobne vo vete Produkty uvedené v tomto letáku nemusia byť k dispozícii vo všetkých predajniach sa tesným prívlastkom uvedené v tomto letáku presnejšie určuje, na ktoré produkty sa vyhlásenie vzťahuje.


Otázka z 02. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 9 odpovedí k heslu čiarky