Otázka:

Našla som slovenský preklad citátu Victora Huga v takejto podobe: Mám rád psy, sú ľuďom bližší ako iné zvieratá. Podľa mňa je tam pravopisná chyba. Alebo sa mýlim?

Heslá:

psi sú bližší/psy sú bližšie, psí, psy, pes

Odpoveď:

 

 

 

Máte pravdu, veta Mám rád psy, sú ľuďom bližší ako iné zvieratá nezodpovedá spisovnej slovenčine.

            Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap a v množnom čísle podľa neživotných vzorov dub (napr. býky, slony) alebo stroj (napr. zajace, jelene). Výnimkou sú zvieracie podstatné mená pes, vlk vták, ktoré na rozdiel od ostatných zvieracích podstatných mien mužského rodu možno v množnom čísle skloňovať aj ako životné, t. j. v nominatíve množného čísla sú popri podobách psy, vlky, vtáky správne aj podoby psi, vlci, vtáci a v akuzatíve množného čísla popri podobách (vidím) psy, vlky, vtáky aj podoby (vidím) psov, vlkov, vtákov.  

Ak však použijeme vo vete neživotný tvar psy, musíme použiť zodpovedajúce tvary aj ďalších vetných členov, ktoré sa viažu na slovo psy, napríklad  poľovné psy, strážne psy, naše psy rady behali po lese. So životným tvarom psi sa tvoria spojenia poľovní psi, strážni psi, naši psi radi behali po lese. Citát Victora Huga možno v slovenčine správne formulovať dvoma spôsobmi, a to Mám rád psov, sú ľuďom bližší ako iné zvieratá alebo Mám rád psy, sú ľuďom bližšie ako iné zvieratá.

Dodávame, že v odbornej literatúre sa používajú väčšinou neživotné tvary podstatného mena pes, t. j. psy, kým v beletrii, ale aj v bežnej komunikácii (najmä keď hovoríme o svojich domácich miláčikoch) sa častejšie používajú životné tvary, ako moji psi, mám rád psov. Preto by sme sa aj pri preklade citátu, na ktorý ste sa spytovali, priklonili skôr k prvému variantu (Mám rád psov...), hoci ani druhý variant, ktorý sme uviedli, nemožno považovať za nesprávny.


Otázka z 02. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu psi sú bližší/psy sú bližšie