Otázka:

Môžete mi vysvetliť, čo sú materiáliá?

Heslá:

látkové podstatné mená, materiáliá

Odpoveď:

 

 

 

 

Látkové podstatné mená nazývané aj materiáliá sú pomenovania rozličných látok či materiálov, ako napr. cement, piesok, škrob, ocot, med, voda, mlieko. Slovom látka sa označuje hmota, resp. materiál, ktoré sa na niečo používajú alebo z ktorých sa niečo vyrába. Materiáliá pomenúvajú veci, ktoré sa nedajú počítať, ale iba merať a vážiť. Preto sa zvyčajne používajú iba v jednotnom čísle a ich množstvo sa vyjadruje spojeniami ako dve vrecia cementu, kubický meter piesku, vrecko škrobu, dve lyžičky octu, pohár medu, liter vody, fľaša mlieka. Iba v hovorovom prejave sa používajú niekedy aj v množnom čísle, napríklad v akuzatíve množného čísla v spojení prines dve kávy (štylisticky neutrálne je spojenie s genitívom jednotného čísla prines dve šálky kávy) alebo kúp tri mlieka (t. j. kúp tri škatule/krabice/fľaše/litre mlieka).

 


Otázka z 02. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu látkové podstatné mená