Otázka:

Ako je správne: obliecť sa do kabáta alebo do kabátu?

Heslá:

genitív jednotného čísla, kabát

Odpoveď:

 

 

Informácie o genitíve jednotného čísla neživotného podsatatného mena mužského rodu kabát (vzor dub) si môžete jednoducho vyhľadať v príručkách slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Vo všetkých príručkách okrem Synonymického slovníka slovenčiny sa pri heslových podstatných menách vždy uvádza prípona genitívu jednotného čísla – pri slove kabát je to prípona -a. Správne je spojenie obliecť sa do kabáta.      


Otázka z 02. 10. 2018 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu genitív jednotného čísla