Otázka:

Dali sme si v bytovom dome urobiť výťah. Teraz sa niektorým obyvateľom domu nepáči, že v hláseniach výťahu sa používa slovo podlažie, nie poschodie.

Heslá:

podlažie, poschodie

Odpoveď:

 

 

Slová podlažie poschodie sú obe spisovné, ale nemajú rovnaký význam. Slovom podlažie sa nazýva každá časť budovy ohraničená dvoma podlahami. To znamená, že slovom podlažie môžeme nazvať prízemie, prvé poschodie, druhé poschodie, tretie poschodie atď., kým slovom poschodie sa nazývajú iba jednotlivé podlažia nad prízemím. Ak napríklad bývate na prízemí, bývate na prvom podlaží, byt na prvom poschodí možno označiť ako byt na druhom podlaží a tak ďalej.

Rozdiel významov slov podlažie poschodie najlepšie vysvetlíme takýmto zápisom:

                                              

4. (nadzemné) podlažie = 3. poschodie,

                                                           3. (nadzemné) podlažie = 2. poschodie,

                                                           2. (nadzemné) podlažie = 1. poschodie,

                          1. (nadzemné) podlažie = prízemie,

                                                           1. podlažie pod zemou  = pivnica.

Z jazykového hľadiska možno v hláseniach v kabíne výťahu používať výraz podlažie aj poschodie, dôležité je, aby označenia jednotlivých poschodí/podlaží zodpovedali realite. Treba si však uvedomiť, že mnohí používatelia slovenského jazyka si zamieňajú významy slov poschodie podlažie, resp. ich chápu ako synonymá, a tak môže dôjsť k nedorozumeniam. Preto považujeme za vhodnejšie používať v hlásení výraz poschodie, ktorého význam sa chápe jednotne a jednoznačne.


Otázka z 14. 09. 2018 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podlažie