Otázka:

Je výraz poradač spisovný?

Heslá:

pořadač, zaraďovač, šanón, fascikel, usporadovač, zakladač

Odpoveď:

 

 

Slovo poradač nie je súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. České slovo pořadač sa do slovenčiny prekladá ako zaraďovač, popri slovnom spojení obal na spisy sa v tomto význame používajú aj slová šanón, fascikel, zakladač alebo usporadovač.


Otázka z 12. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 12. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pořadač