Otázka:

V slovníkoch som nenašla slovo objednanie. Je toto slovo spisovné? Používa sa aj v množnom čísle - objednania?

Heslá:

objednanie

Odpoveď:

 

 

V slovníkoch slovenského jazyka sa uvádzajú základné tvary slov, čo je v tomto prípade sloveso objednať s významami 1. (ústne alebo písomne) požiadať o dodanie tovaru, o vykonanie istej služby, práce ap.: o. tovar; 2. pozvať na istý čas: o. zákazníka o týždeň. Odvodený slovesný tvar – slovesné podstatné meno objednanie – v slovníkoch nenájdete, toto slovo je však správne utvorené od slovesa objednať. Ide o spisovný výraz, ktorým možno vyjadriť význam „požiadanie o dodanie tovaru alebo o vykonanie služby“, resp. „pozvanie na konkrétny čas“. Teoreticky možno utvoriť aj plurálovú podobu objednania, ale nenašli sme nijaké doklady na používanie tejto podoby v jazykovej praxi.

            Dodávame, že požiadanie (žiadosť) o dodanie tovaru alebo o vykonanie služby sa nazýva aj objednávka a toto podstatné meno sa bežne používa aj v množnom čísle.


Otázka z 14. 09. 2018 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu objednanie