Otázka:

Ako sa píše názov d/Domov dôchodcov m/Milosrdného s/Samaritána v Močenku?

Heslá:

milosrdný Samaritán, Domov dôchodcov milosrdného Samaritána, samaritán

Odpoveď:

V slovenčine odlišujeme vlastné meno Samaritán – biblický názov obyvateľa mesta a provincie Samárie (porov. biblické podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi) a apelatívum samaritán ako všeobecné pomenovanie osoby, ktorá niekomu nezištne pomáha, a ktoré sa takisto používa aj v ustálenom spojení milosrdný samaritán. Prídavné meno milosrdný sa v oboch prípadoch píše s malým m. Názov sociálneho zariadenia s dedikačným prívlastkom v podobe Domov dôchodcov milosrdného Samaritána (názov je dedikovaný myšlienke nezištnej pomoci podľa biblického podobenstva o milosrdnom Samaritánovi) je vlastné meno, ktoré sa píše s veľkým začiatočným písmenom. Za vlastné meno možno považovať aj spojenie Domov dôchodcov v Močenku (ak je v Močenku len jeden domov dôchodcov).

            Vlastné mená sú aj názvy zariadení poskytujúcich služby občanom typu Centrum voľného času Úsmev Dom smútku Nádej.

          


Otázka z 31. 08. 2018 bola zodpovedaná dňa 31. 08. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu milosrdný Samaritán