Otázka:

Píšu sa názvy Miestne kultúrne stredisko, Dom pionierov, Miestna akčná skupina občianskeho združenia VITIS, Poľnohospodárske družstvo a Domov detí a mládeže správne s veľkým začiatočným písmenom? A ako sa píše názov Domov dôchodcov m/Milosrdného s/Samaritána?

Heslá:

miestne kultúrne stredisko, dom pionierov, miestna akčná skupina občianskeho združenia VITIS, poľnohospodárske družstvo, domov detí a mládeže

Odpoveď:

 

 

Pomenovania typu miestne kultúrne stredisko, dom pionierov, miestna akčná skupina občianskeho združenia VITIS, poľnohospodárske družstvo či domov detí a mládeže bez určenia sídla sa nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom. Príznak jedinečnosti, ktorý je charakteristický pre vlastné mená – názvy inštitúcií a spoločenských zariadení – majú takéto názvy, iba ak sú spresnené uvedením ich sídla, napríklad Miestne kultúrne stredisko v Močenku, Dom pionierov a mládeže v Močenku, Miestna akčná skupina občianskeho združenia VITIS v Močenku, Poľnohospodárske družstvo v Rybníku, Domov detí a mládeže v Močenku.

           


Otázka z 31. 08. 2018 bola zodpovedaná dňa 31. 08. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu miestne kultúrne stredisko