Otázka:

Akého rodu je skratka USA?

Heslá:

USA, iniciálové skratky

Odpoveď:

 

 

Pri určovaní gramatického rodu iniciálovej skratky, ktorá sa nečíta ako jedno slovo, ale sa hláskuje, vychádzame z rodu určujúceho slova v plnom (neskrátenom) názve, napr. OSN rozhodla (v plnom názve Organizácia Spojených národov je určujúce slovo organizácia, t. j. podstatné meno ženského rodu), jednotná EÚ (v plnom názve Európska únia  je určujúce slovo únia t. j. podstatné meno ženského rodu), vtedajšie ZŤS (názov Závody ťažkého strojárstva – určujúce slovo závody, teda neživotné podstatné meno mužského rodu, množné číslo).  

            Pri určovaní rodu skratky USA (United States of America – po slovensky Spojené štáty americké) sa vychádza zo slova štáty, čo je neživotné podstatné meno mužského rodu v množnom čísle. V súvislosti so skratkou USA sa v slovenčine používa mužský rod množného čísla, napr. nespokojné USA, USA majú v súčasnosti 5 miliónov milionárov. – USA nedávno začali inkasovať svoje zahraničné pôžičky. – USA chcú vyvinúť tlak na EÚ.  – USA sú nespokojné s rokovaním o dohode NAFTA.

 


Otázka z 31. 08. 2018 bola zodpovedaná dňa 31. 08. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu USA