Otázka:

Ako sa správne píše príslovka pomalyčky?

Heslá:

pomaličky

Odpoveď:

Príslovka pomaličky sa píše v uvedenej podobe, uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Príslovka pomaličky vznikla tak, že k základu pomal- sa pridala prípona -ičky, preto sa v nej píše písmeno i.


Otázka z 29. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pomaličky