Otázka:

Je meno Alex rodovo neutrálne?

Heslá:

Alex, rodovo neutrálne meno, obojrodové meno

Odpoveď:

 

Podľa publikácie Vyberte si meno pre svoje dieťa (1998), ktorej autormi sú jazykovedci Milan Majtán a Matej Považaj, meno Alex vzniklo v slovenčine ako domáca podoba mužských mien Alexej a Alexander. V uvedenej publikácii sa uvádza aj slovenská podoba ženského mena Alexa, ktorá vznikla pôvodne ako domáca podoba mien Alexandra alebo Alexia. Podobne sú mená Alex (ako mužské meno) a Alexa (ako ženské meno) spracované aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g. 2006).

 

V niektorých cudzích krajinách sa však meno Alex používa aj ako ženské meno, a preto sa v súčasnosti zaraďuje medzi rodovo neutrálne mená, nazývané aj obojrodové mená, ktoré možno dať osobe mužského pohlavia aj osobe ženského pohlavia, resp. môžu fungovať aj ako neutrálne mená transsexuálov v procese zmeny pohlavia.

 

V slovenčine zatiaľ nemáme otázku rodovo neutrálnych mien podrobnejšie odborne spracovanú. V prípade mena Alex sa možno oprieť o českú publikáciu Miroslavy Knappovej Jak se bude vaše dítě jmenovat (2017), ktorá uvádza meno Alex v zozname obojrodových mien.

 


Otázka z 20. 08. 2018 bola zodpovedaná dňa 20. 08. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu Alex