Otázka:

Som učiteľka a prosím o radu, ako mám naučiť žiakov rozoznávať plnovýznamové a neplnovýznamové sloveso zdať sa.

Heslá:

zdať sa, plnovýznamové/neplnovýznamové sloveso

Odpoveď:

 

Sloveso zdať sa je väčšinou neplnovýznamové, sponové, ktorým sa vyjadruje domnienka, zdanie existencie niečoho. To je aj prípad väčšiny exemplifikácií uvádzaných pri heslovom slove zdať sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (KSSJ, 2003), t. j. zdá sa (mi), že to stačí; vo sne sa mu zdalo, že umieram; tak sa mi zdá (mne sa zdá), že to nie je pravda, ako aj zdalo sa mu to čudné; svet sa mu zdal krajším. Podobne aj v starom Slovníku slovenského jazyka (SSSJ, 1959 – 1968) nájdeme exemplifikácie so sponovým slovesom: Očiam sa zdá, že zatiahol sa mrakmi celý obzor; Zdalo sa mu, že sa v prostriedku potočí; Adela tančila s takou eleganciou, že ostatné dámy zdali sa hopkať; Svet sa zdal krajší; Vo snách sa mu zdalo, že je jeho povinnosťou nepristať na to, čo druhý chce.

 

            Ako plnovýznamové sa sloveso zdať sa používa obyčajne v záporovej podobe, napr. na tejto príhode sa mi čosi nezdá (KSSJ); Prečo sa mu to nezdá? (SSSJ). V základnom (kladnom) tvare sa uvádza v SSJ spojenie Už sa jej i druhí zdali (pozdávali, páčili), ktoré sa dnes už prakticky nepoužíva. Veta z Morfológie slovenského jazyka To sa ti len zdá (sníva, marí) je ojedinelým príkladom použitia plnovýznamového slovesa zdať sa.

 


Otázka z 20. 08. 2018 bola zodpovedaná dňa 20. 08. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zdať sa