Otázka:

Je vhodné používať výraz priemyselný alebo priemyslový?

Heslá:

priemyselný, priemyslový

Odpoveď:

 

Z dvojice prídavných mien priemyselný/priemyslový odporúčame uprednostniť podobu priemyselný – priemyselný urýchľovač, priemyselné indikačné zariadenie, priemyselný prístroj/urýchľovač/ožarovač.

 


Otázka z 03. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu priemyselný