Otázka:

Ako mám v slovenskom texte písať meno Herakleitos - s krátkym e po H alebo s dlhým é, t. j. Hérakleitos?

Heslá:

Hérakleitos

Odpoveď:

 

Mnohé antické grécke a latinské mená sa dlhoročným používaním v slovenčine adaptovali a vyslovujú a píšu sa ustáleným spôsobom. Meno gréckeho filozofa Hérakleitosa z Efezu sa v slovenčine ustálene píše s dlhým é po H. V takejto podobe sa uvádza aj v Encyclopaedii Beliane (5. zväzok, Galb – Hir, 2007).

 


Otázka z 30. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 30. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Hérakleitos