Otázka:

Ako je správne po slovensky: ferratový/feratový/ferátový set (alebo asi skôr komplet)?

Heslá:

ferata/ferrata, feratový komplet, feratový výstroj, feratová súpava

Odpoveď:

  

Slovo ferata, resp. ferrata zatiaľ nie je spracované v lexikografických príručkách slovenského jazyka. V databáze Slovenského národného korpusu však možno nájsť dostatok dokladov o tom, že prevzatie z taliančiny (z talianskeho via ferrata) sa v slovenčine už používa v adaptovanej podobe ferata s jedným r a prídavné meno má podobu feratový. V jazykovej praxi sa dnes používajú aj podoby s dlhým á – feráta ferátový, ktoré sa však vyskytujú podstatne zriedkavejšie. Odporúčame Vám preto uprednostňovať podoby ferata feratový.

 

            Slovom set sa podľa kodifikačných príručiek pomenúva v slovenčine iba samostatná časť športového zápasu (volejbalového, tenisového a pod.). Súbor predmetov tvoriacich jeden celok sa nazýva súprava, zostava, komplet a pod. Súbor vecí, ktoré potrebuje športovec pri zdolávaní feraty, Vám odporúčame nazývať feratová súprava, resp. aj feratový komplet. Vhodné je však aj pomenovanie feratový výstroj.

 

            Na internete sme si všimli, že spojením feratový set sa niekedy pomenúva aj jedna konkrétna súčasť feratového výstroja, ktorá sa používa na istenie a pozostáva z tlmiča pádu (brzdy) a dlaňových karabín s automatickou poistkou. Túto súčasť výstroja možno nazvať (feratová) istiaca súprava, resp. (feratový) istiaci komplet, ale často sa celý komplet aj s karabínami nazýva jednoducho tlmič pádu.

 


Otázka z 30. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 30. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ferata/ferrata