Otázka:

Ako je správne: Wuppertálska ulica alebo Wuppertalská ulica?

Heslá:

Wuppertal, Wuppertalská ulica

Odpoveď:

 

Názov nemeckého mesta sa v slovenčine používa v pôvodnej podobe Wuppertal s krátkym a. Vzťahové prídavné meno má preto tvar wuppertalský s krátkym -a a s dlhou príponou -ský. Názov ulice v Košiciach má mať podobu Wuppertalská ulica.

 


Otázka z 11. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Wuppertal