Otázka:

Prečo sa do slovenčiny zaviedol ypsilon? Nemohol by sa už konečne zrušiť?

Heslá:

ypsilon v slovenčine

Odpoveď:

Písmeno y sa zaviedlo do slovenskej pravopisnej sústavy na návh Martin Hattalu. (Krátka mluvnica slovenská, 1852). Jeho uvažovanie bolo podmienené dobou, keď sa vymedzoval slovenský národ prostredníctvom vlastného jazyka – slovenčiny. V tom čase bolo dôležité poukazovať na bohatú históriu slovenského národa a jeho jazyka. Písanie ypsilonu v etymologicky náležitých pozíciách poukazovalo na starobylosť jazyka a kontinuitu jeho historického vývinu.

Hoci väčšina jazykovedcov nepovažuje ypsilon v slovenčine za nevyhnutnosť,  pri úvahách o možnom zrušení ypsilonu sa vždy proti sebe stavia na jednej strane chápanie materinského jazyka ako kultúrneho dedičstva nášho národa v podobe, ako sa historicky vyvinul (aj s ypsilonom), a čisto pragmatické nazeranie na ypsilon v slovenčine ako na zbytočnú komplikáciu. Aj pri poslednom zisťovaní sa potvrdilo, že väčšina Slovákov sa nechce vzdať ypsilonu. Keby sa však začalo naozaj reálne uvažovať o zrušení ypsilonu, závažným argumentom by bola aj finančná stránka, keďže by sa museli upraviť a znovu vydať všetky dôležité dokumety a doklady, prepracovať učebnice a pod. 

 

 


Otázka z 11. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ypsilon v slovenčine