Otázka:

Nemohol by sa vankúš nazývať záhlavok?

Heslá:

záhlavok, podhlavok, vankúš, hlavnica, podhlavnica, podhlavník, poduška, záhlavie

Odpoveď:

 

Ako ste sa mohli presvedčiť v slovníkoch slovenského jazyka sprístupnených na našej stránke slovniky.juls.savba.sk, na pomenovanie mäkkej podložky pod hlavu (nie za hlavu) sa okrem slov vankúš poduška používajú aj synonymá hlavnica, podhlavnica, podhlavník, podhlavec (porov. Synonymický slovník slovenčiny, 2004). Posledné tri pomenovania vankúša sú motivované tým, že si ho kladieme pod hlavu. Spojením za hlavou je motivované slovo záhlavie, ktorým sa pomenúva časť postele, truhly, hrobu a podobne, ktoré má ležiaci za hlavou.

 


Otázka z 11. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu záhlavok