Otázka:

Dá sa výraz pokračovanie využiť vo význame zložka, časť organicky nadväzujúca na predchádzajúcu? Napr. tretie pokračovanie?

Heslá:

pokračovanie, diel, raz toľko, dva razy toľko, dvojnásobne

Odpoveď:

 

Vychádzajúc z významu slova pokračovanie „zložka, časť organicky nadväzujúca na predchádzajúcu“, možno súhlasiť s názorom, že napr. označenie tretie pokračovanie by sa malo vzťahovať na štvrtú časť (napr. televízneho seriálu). V bežnej jazykovej praxi sa však slovo pokračovanie ustálilo ako synonymum slov časť, diel, a tak sa tretím pokračovaním myslí tretia časť alebo tretí diel, proti čomu možno z významového hľadiska namietať, no v jazyku fungujú aj takéto „nepresnosti“, napr. raz toľko = dva razy toľko = dvojnásobne.


Otázka z 20. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pokračovanie