Otázka:

Ako sa v slovenčine zapisujú solmizačné slabiky?

Heslá:

solmizačné slabiky

Odpoveď:

 

Pri vymenúvaní solmizačných slabík Vám odporúčame postupovať tak, ako sa uvádzajú v lexikografických príručkách pri hesle solmizácia, t. j. do, re, mi, fa, sol, la, si. Ak ich však chcete uviesť ako citoslovce, bude vhodnejšie písať ich so spojovníkom, napr. Z okna sa od rána ozývalo do-re-mi-fa-sol-la-si-do.

 


Otázka z 11. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu solmizačné slabiky