Otázka:

V poslednom čase som na internete viackrát narazila na slovo bezhračkový. Je to spisovné slovo?

Heslá:

bezhračkový

Odpoveď:

Prídavné meno bezhračkový je správne utvorené, ale v databáze Slovenského národného korpusu sme nenašli jediný doklad o jeho používaní v jazykovej praxi. Jednoslovné výrazy ako bezrámový, bezlepkový, bezrizikový, bezmenný, bezsenný, bezsnehový či bezškárový sa väčšinou tvoria z potreby skrátiť často používané opisné pomenovania. V internetovej komunikácii používajú slovo bezhračkový najmä mladé mamičky v textoch o starostlivosti o deti a domácnosť, napr.  Bezhračkový experiment nám vydržal do jej prvých narodenín. Pozvali sme rodinu a priateľov na oslavu a nestihli sme vybaľovať darčeky. - Robíme štandardné sobotné upratovanie, keďže viac dní bezomrvinkový a bezhračkový stav podlahy nevydrží.

 


Otázka z 11. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 11. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bezhračkový