Otázka:

Je správna formulácia registrovaný u spoločnosti X?

Heslá:

predložka u

Odpoveď:

 

Predložka u sa viaže s osobnými podstatnými menami, napr. zastaviť sa u mamy, našli sme ju u susedy, zdržal sa u kamaráta, sestra bývala u nás do jesene. V danej formulácii je gramaticky správne spojenie s predložkou v – registrovaný v spoločnosti X. Časté sú aj vyjadrenia typu pracuje u polície, je zamestnaný u dráh a pod. Spisovne povieme, že pracuje na polícii alebo pracuje u policajtov, je zamestnaný v dráhach alebo je zamestnaný pri dráhach.


Otázka z 04. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu predložka u