Otázka:

Denne sa vo svojej práci stretávam s výrazom uzavrieť/uzatvoriť manželstvo, uzavrieť/uzatvoriť hotel. Ktoré spojenie je správne alebo vhodnejšie?

Heslá:

uzavrieť, uzatvoriť, uzavrieť hotel, uzatvoriť hotel, uzavrieť manželstvo, uzatvoriť manželstvo

Odpoveď:

 

Slovesá uzavrieť, uzatvoriť vo význame „zavrieť“ sú synonymné. To znamená, že správne je spojenie uzavrieť hotel aj uzatvoriť hotel. Aj vo význame „zosobášiť sa“ sú obe slovesá synonymné: uzavrieť manželstvo, uzatvoriť manželstvo.


Otázka z 04. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uzavrieť