Otázka:

Ako sa správne vytvorí prídavné meno od slova štúdia (klinická, vedecká ap.). Je správny výraz štúdiová liečba, štúdiový liek alebo študijná liečba, študijný liek?

Heslá:

štúdia, štúdiový, štúdio, študijný, štúdium

Odpoveď:

 Výkladové slovníky slovenčiny prídavné meno od slova štúdia vo význame „odborný, vedecký článok, práca“ neuvádzajú. Krátky slovník slovenského jazyka (2003), Pravidlá slovenského pravopisu (2013) i starší Slovník slovenského jazyka (4. zv., 1964) zachytávajú adjektívum štúdiový ako vzťahové prídavné meno od slova štúdio s významom „1. miestnosť s prístrojovým vybavením na prípravu a vysielanie rozhlasových alebo televíznych programov, na nakrúcanie filmov ap., 2. študijná a experimentálna scéna“. Prídavné meno študijný odvodzujú od slova štúdium „1. odborný, vedecký výskum, bádanie; 2. študovanie“. Od slova štúdia utvoríme vzťahové prídavné meno štúdiový. Aj keď tak vznikne homonymný tvar s prídavným menom štúdiový /odvodeným/ od slova štúdio, takáto homonymia sa vyskytuje aj pri iných adjektívach, porov. napr. prídavné meno  autový1 od slova aut a autový2 od slova auto. Liečba založená na testovaní výsledkov štúdie, ktoré sa vykonáva na pacientoch, sa nazýva štúdiová liečba a liek, ktorého účinky sú predmetom štúdie, je štúdiový liek.


Otázka z 04. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu štúdia