Otázka:

Obec Šterusy v Piešťanskom okrese sa odjakživa skloňuje podľa vzoru žena. Prečo má podľa Pravidiel slovenského pravopisu určený mužský rod?

Heslá:

Šterusy, dub

Odpoveď:

 

Názov obce Šterusy patrí medzi miestne pomnožné podstatné mená zakončené na -sy, ktoré sú mužského rodu a skloňujú sa podľa vzoru dub, porov. Forbasy – Forbás, Forbasom, Forbasoch, Forbasmi; Prusy – Prús, Prusom, Prusoch, Prusmi; Rakúsy – Rakús, Rakúsom, Rakúsoch, Rakúsmi. V miestnom úze sa skloňovanie názvov obcí môže odlišovať od štandardizovaného, čo býva ovplyvnené miestnym nárečím.


Otázka z 04. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Šterusy