Otázka:

Ako sa v slovenčine skloňuje názov moravského mesta Rožnov pod Radhoštěm? Podujatie sa bude konať v Rožnove pod Radhošťom alebo v Rožnove pod Radhoštěm?

Heslá:

Rožnov pod Radhoštěm, České geografické názvy v slovenčine

Odpoveď:

 

Predložkové spojenie v českých zložených názvoch obcí sa v slovenčine v zhode s češtinou neskloňuje, čiže vo všetkých pádoch zostáva v rovnakom tvare, napr. Planá nad Lužnicí – v Planej nad Lužnicí, za Planou nad Lužnicí; Háj ve Slezsku –  v Háji ve Slezsku, za Hájom ve Slezsku, tak aj Rožnov pod Radhoštěm – v Rožnove pod Radhoštěm, za Rožnovom pod Radhoštěm.

Problematikou pravopisu a skloňovania českých geografických názvov sa zaoberala I. Vančová v príspevku České geografické názvy v slovenčine. Niektoré problémy používania českých názvov obcí v časopise Kultúra slova (2016, č. 2, s. 65 – 77, v elektronickej verzii na našej stránke www. juls.savba.sk/ediela/ks).


Otázka z 04. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Rožnov pod Radhoštěm