Otázka:

Prečo sa v slove hanba vyslovuje m?

Heslá:

bonbón, ženba, hanba, výslovnosť

Odpoveď:

 

V slovenčine sa pred pernopernými (bilabiálnymi) spoluhláskami p, b vnútri slova namiesto n vyslovuje hláska m, napr. bonbón [bombón], ženba [žemba]. Čiže aj slovo hanba vyslovujeme [hamba].


Otázka z 04. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bonbón