Otázka:

Ako sa správne píše farbivo, ktoré používajú niektoré baktérie vo fotosyntéze: fykocyanín alebo fykokyanín?

Heslá:

fykokyanín, fykocyán

Odpoveď:

 

Názov modrého farbiva zo skupiny fykobilínu zachytávajú slovníky cudzích slov v podobe fykokyanín (porov. Veľký slovník cudzích slov, 2008, a Slovník cudzích slov, 2005). Veľký slovník cudzích slov zaznamenáva aj slovo fykocyán ako názov druhu belasého asimilačného farbiva.


Otázka z 04. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fykokyanín