Otázka:

Ako napísať meno rozprávkovej postavy: Červená Čiapočka alebo Červená čiapočka?

Heslá:

Červená čiapočka

Odpoveď:

 

Meno rozprávkovej bytosti má pravopisnú podobu Červená čiapočka. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) v obrazných pomenovaniach osôb so spojením prídavného mena s podstatným menom, keď toto prídavné meno je pred určeným podstatným menom, veľké písmeno sa píše iba na začiatku celého pomenovania. Tieto mená sa nechápu ako obdoba spojenia krstného mena s priezviskom, ale ako pomenovania osôb jedným menom.


Otázka z 04. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Červená čiapočka