Otázka:

Je slovo pokec spisovné?

Heslá:

pokec, kecať, pokecať

Odpoveď:

Slovo pokec je české slovo, v starších slovenských výkladových slovníkoch sa neuvádza, iba v Česko-slovenskom slovníku (ktorý uvádzate vo svojom e-maile). V Krátkom slovníku slovenského jazyka (aj na www.juls.savba.sk) sa uvádza subštandardné (nespisovné) sloveso kecať, z ktorého je podstatné meno pokec utvorené (kecať → pokecať → pokec). 


Otázka z 25. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu pokec