Otázka:

Je slovo podvesený spisovné, alebo je správne iba zavesený?

Heslá:

zavesený, podvesený

Odpoveď:

 

Výklad a jednotlivé významy slovesa zavesiť si môžete pozrieť v slovníkoch slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Základný význam slovesa zavesiť je „upevniť do visiacej polohy“. Význam príčastia zavesený je „upevnený do visiacej polohy“.

 

            V slovese podvesiť predpona pod- bližšie špecifikuje spôsob, resp. miesto zavesenia; sloveso podvesiť má význam „upevniť do visiacej polohy (zavesiť) pod niečo“. Toto sloveso sa v jazykovej praxi používa pomerne zriedkavo, takže sa nezaradilo ani do lexikografických príručiek.  Daný význam sa častejšie vyjadruje spojením slovesa zavesiť s predložkou pod, t. j. zavesiť pod (niečo).

 

 Sloveso podvesiť je však správne utvorené a v databáze Slovenského národného korpusu sme našli doklady tak na používanie slovesa podvesiť, napr. podvesiť lietadlo pod vzducholoď, na pomocné krídla sa dali podvesiť len prídavné nádrže, steny oživujú textílie vypäté v rámoch, ktoré podvesili na skrytom kovaní, ako aj na príčastie podvesený, napr. Strop výťahovej kabíny je podvesený a osvetlenie zabezpečujú bodové svietidlá LED. – Hlavový pás, pružne podvesený pod nosnou konštrukciou z dvoch nosných drôtov, sa automaticky prispôsobí tvaru aj veľkosti hlavy, a na prídavné meno podvesený, napr. Vyrábame sadrokartónové prefabrikáty na podvesený strop.

 


Otázka z 03. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 03. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zavesený