Otázka:

Systém hodnotenia študentov a učiteľov podľa získaných kreditov sa správne nazýva kreditný systém alebo kreditový systém?

Heslá:

kreditový systém, kreditný systém

Odpoveď:

 

V školstve sa na vyjadrenie významu „súvisiaci s kreditom – hodnotovým bodom získaným za splnenie predpísaných podmienok“ používajú adjektíva kreditný aj kreditový, o čom sa môžete presvedčiť v slovníkoch slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk (porov. napr. heslá kreditný kreditový v Slovníku súčasného slovenského jazyka, 2. zv., písm. h – l, 2011). Obe prídavné mená sú správne utvorené a zodpovedajú spisovnej slovenčine. Systém hodnotenia založený na získavaní kreditov sa nazýva kreditový systém aj kreditný systém.

 


Otázka z 03. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 03. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kreditový systém