Otázka:

Vzťahuje sa podľa vás táto vedľajšia veta - ktorá je podnikateľom, na fyzickú osobu alebo právnickú osobu? Alebo sa môže vzťahovať aj na právnickú a aj na fyzickú osobu?

Heslá:

fyzická osoba, právnická osoba

Odpoveď:

Zo syntaktického hľadiska sa vedľajšia veta ktorá je podnikateľom môže vzťahovať na jeden člen viacnásobného predmetu – fyzickú osobu – aj na obidva členy viacnásobného predmetu – právnickú osobu aj fyzickú osobu. Z významového hľadiska je pravdepodobnejšie, že veta ktorá je podnikateľom sa vzťahuje len na fyzickú osobu. Ak by sa vzťahovala na obe (právnickú osobu aj fyzickú osobu), pravdepodobne by sa zvolila iná, jednoznačnejšia formulácia, v ktorej by bol prísudok vo vedľajšej vete v množnom čísle – ... pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktoré sú podnikateľmi. S výkladom textu zákona Vám však odporúčame obrátiť sa na právnikov.   


Otázka z 10. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fyzická osoba