Otázka:

Ktorý výraz je spisovný: zicherajská ihla alebo zichrajská ihla? Alebo je to správne gomboška?

Heslá:

zicherka, zicherhajcka, zicherajská/zichrajská ihla, gomboška, zatvárací špendlík, zápinka

Odpoveď:

 

Štylisticky neutrálne pomenovanie zatvárací špendlík má v spisovnej slovenčine synonymá zápinka zicherka. Slovo zicherka sa v Slovníku cudzích slov (2005) hodnotí ako hovorový výraz (pozri stránku Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk). Vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008) sa uvádza aj slovo zicherhajcka ako zastaraný výraz, ktorý možno považovať za subštandardné (nespisovné) synonymum výrazu zatvárací špendlík.

 

Slovo zicherka má pôvod v nemčine, kde sa zatvárací špendlík nazýva Sicherheitsnadel (doslovný preklad poistná alebo bezpečnostná ihla). Výrazy zicherajská ihla či dokonca zichrajská ihla nezodpovedajú spisovnej slovenčine. Slovo gomboška je nárečový výraz pre zatvárací špendlík, ktorý sa používa v niektorých nárečových oblastiach Slovenska (v niektorých iných oblastiach má slovo gomboška význam „obyčajný špendlík s malou hlavičkou“ alebo „ozdobný špendlík“). Nárečové slová nie sú súčasťou spisovnej slovenčiny.

 


Otázka z 06. 06. 2018 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zicherka