Otázka:

Je správne spojenie Kristus vstal zmŕtvych?

Heslá:

vstať z mŕtvych

Odpoveď:

 

Vo význame „vrátiť sa zo stavu mŕtvych do života“ sa v slovenčine používa biblické frazeologické spojenie vstať z mŕtvych (porov. heslo mŕtvy v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk). Veta, na ktorú ste sa spytovali, má mať podobu Kristus vstal z mŕtvych.

 


Otázka z 06. 06. 2018 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vstať z mŕtvych