Otázka:

V jednom texte som našiel spojenie "varová polievka". Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, čo je to za polievku?

Heslá:

varový

Odpoveď:

V slovenčine máme prídavné mená varný varový. Prídavné meno varný sa používa v súvislosti s technickými materiálmi a zariadeniami určenými na varenie, napr. varný kotol, varné stroje aj varné sklo či varné vrecúško (ryža vo varných vrecúškach). Prídavné meno varový sa používa v súvislosti s potravinárskymi výrobkami určenými na varenie, predovšetkým v spojení varová čokoláda (čokoláda na varenie). Pri vyhľadávaní v databáze Slovenského národného korpusu sme našli prídavné meno varový iba v spojeniach s podstatným menom čokoláda. Spojenie varová polievka (polievka určená na varenie?!) nedáva zmysel. Keďže ste o svojom „náleze“ nič bližšie neuviedli, možno iba hádať, že by mohlo ísť o nesprávny preklad českého spojenia ovarová polévka, ktoré má slovenský ekvivalent obarová polievka, obar, zakáľačková polievka.   


Otázka z 06. 06. 2018 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu varový