Otázka:

V úradnom ozname som si prečítal, že bolo vydané stavebné rozhodnutie na rekonštrukciu pubu na Lastovičej ulici. Je prípustné používať v úradných oznámeniach anglické slovo pub?

Heslá:

pub

Odpoveď:

 

Slovo pub pochádza pôvodne z francúzštiny, ale do slovenčiny sa prevzalo z angličtiny. Dnes je už súčasťou slovnej zásoby slovenského jazyka a uvádza sa aj v Slovníku cudzích slov (2005), ktorý je v elektronickej verzii sprístupnený na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Pomenúva sa ním menšie reštauračné, resp. pohostinské zariadenie najmä vo Veľkej Británii a v Severnom Írsku, ako aj podobné reštauračné zariadenia na Slovensku zariadené a prevádzkované podľa vzoru typických britských krčmičiek.  

 

            Podľa oficiálnej kategorizácie pohostinských zariadení na Slovensku sa zariadenia spoločenských a zábavných služieb rozdeľujú na kaviarne, espressá, libressá, cukrárne, viechy, vinotéky, pivnice, pivárne, disko kluby a nočné kluby, ale objavujú sa aj nové typy pohostinských zariadení ako steak house (reštaurácia, ktorá sa špecializuje na prípravu steakov), creperia (občerstvenie s palacinkami), panneria (podnik rýchleho občerstvenia ponúkajúci zapekané sendviče), pub a pod.

           Na posúdenie opodstatnenosti použitia slova pub vo vete z úradného oznámenia bolo vydané stavebné rozhodnutie na rekonštrukciu pubu na Lastovičej ulici nemáme dosť informácií. Ak ide o rekonštrukciu pohostinského zariadenia typu pub, resp. ak je toto zariadenie zaregistrované ako pub, možno považovať použitie slova pub vo vete za správne.


Otázka z 06. 06. 2018 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pub