Otázka:

Má slovo podnadpis význam aj ako názov v rámci ďalšieho členenia článku alebo kapitoly s hlavným názvom?

Heslá:

podnadpis, podkapitola

Odpoveď:

Slovo podnadpis vo význame „názov v rámci ďalšieho členenia článku alebo kapitoly s hlavným názvom“ sa v slovníkoch neuvádza, no je správne utvorené a pomerne frekventované (podobne ako napr. slovo podkapitola, ktoré nie je zaradené do slovníkovej časti Pravidiel slovenského pravopisu, ale je viackrát použité v úvodnej časti tejto príručky).


Otázka z 28. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podnadpis